lördag

Guds timing - Luk 22

Bibelläsning: Lukasevangeliet 22
"När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom" (Luk 22:14 FB)

"När stunden var inne". Gud har alltid en speciell timing i allt Han gör. Att leva som kristen är inte att leva efter en färdigskriven manual. Det handlar om att följa Jesus, att lyssna till Honom.

Det spelar ingen roll hur rätta våra handlingar är om de utförs vid fel tidpunkt. Gud vill att vi ska leva nära Honom. I ständigt beroende av Hans vägledning.

Gud skickar inte iväg oss på uppdrag. Han går före och säger till dig: "Följ mig".

-Följer du med?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar