söndag

Söndag 25 december - 1 Pet 1:25


Det finns något bestående i en föränderlig värld (1 Pet 1:25)
"Men Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats 
för er." (1 Pet 1:25)
  
Bibelversen börjar med ordet MEN. Det talar om att denna vers står inte talar om detsamma som förra versen, men om något helt annat.

Versen innan talar om att gräs, blommor och människor har en begränsad tid att tillgå. MEN det finns något som inte är begränsat i tid. Det är Guds ord som kommer att bestå i evighet.

Jesus säger själv: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå." (Mark 13:31)

Dagens manna: Det finns något bestående i en föränderlig värld

lördag

Lördag 24 december - 1 Pet 1:24

Livets förgänglighet (1 Pet 1:24)
"Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset.
Gräset vissnar och blommorna faller av." (1 Pet 1:24)
Människan liknas här vid gräset och blommorna. Likheten består i att både gräsets och blommornas tid tar slut. Gräset vissnar och blommorna faller av.

Även den vackraste blomman vissnar, tappar sina blad och dör bort. Varken pengar, framgång eller popularitet hjälper. Varje människas tid på jorden är begränsad.

Gräset och blommorna har sin tid. Du har din tid. Med vetskap om livets begränsade tid uppstår frågan: Vad gör du med din tid? Hur använder du de minuter, timmar, dagar och år som utgör din utmätta tid?

Dagens manna: Hur förvaltar jag min tid?

fredag

Fredag 23 december - 1 Pet 1:23

Guds ord föder oss på nytt (1 Pet 1:23)
"Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord" (1 Pet 1:23)


Vi blir födda på nytt genom Guds ord. Men, kanske någon anmärker, är det inte Jesus som föder oss på nytt? Jo, men Jesus och Guds ord är av samma natur. Jesus är Ordet som blev kött (Joh 1:14).

Ordet är den enda plats där vi kan få information om Jesus. Antingen läser vi det själva eller någon berättar för oss om Jesus. Utan Ordet kan vi inte lära känna Jesus.

Ordet är den enda plats där vi får löftena om att bli födda på nytt. För att bli frälst, född på nytt, måste vi tro på Jesus och de löften vi finner i Ordet.

Ordet liknas i denna vers vid en sådd. Vi hör eller läser Ordet. Om vi fortsätter att lyssna på, eller läsa Guds ord, växer vår tro och en dag kan vi vara beredda att ta emot Jesus och bekänna oss som kristna.

Samma princip gäller för alla Guds löften i Bibeln. Vi får tro genom Guds ord (Rom 10:17) och då tron vuxit sig stark kan vi ta steget och ta emot det Gud lovar. Men det är vi som måste ta steget.

Dagens manna: Guds ord föder oss på nytt 

torsdag

Torsdag den 22 december - 1 Pet 1:22

ADVENTSKALENDERN - LUCKA 22


Rening genom lydnad (1 Pet 1:22)
"Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta." (1 Pet 1:22)
Vad menas med att lyda sanningen?
- Jesus säger själv att sanningen är Guds ord: "Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning" (Joh 17:17).

Hur kan vi bli renade om lyder Guds ord?
- I första Johannesbrevet kan vi läsa: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9). Här finns ett löfte om fullständig förlåtelse och rening från all orättfärdighet. Det finns bara ett sätt att få uppleva det, och det är att göra som ordet säger. Att lyda ordet, sanningen.

Löftet har ingen effekt på oss förrän den dagen vi lyder det och gör som ordet säger. Då vi gör det frigörs kraften i löftet. Då blir vi renade genom att lyda ordet.

Dagens manna: Rening genom lydnad

onsdag

Onsdag den 21 december - 1 Pet 1:21

ADVENTSKALENDERN - LUCKA 21Genom Jesus (1 Pet 1:21)
"Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud." (1 Pet 1:21)

Genom Jesus tror vi på Gud. Före Jesus var Gud en Gud långt borta och otillgänglig. Då Jesus dog på korset rämnade förlåten i Templet som tidigare varit en skiljemur mellan Gud och människor. Genom Jesus blev det en öppen väg till Gud.

- Genom Jesus kan vi tro på Gud...
- Genom Jesus kan vi förstå vem Gud är...
- Genom Jesus demonstreras Guds makt och kärlek...
- Genom Jesus har vi ett levande hopp för framtiden...

Dagens manna: Genom Jesus...

tisdag

Tisdag den 20 december - 1 Pet 1:20

ADVENTENSTKALENDERN - LUCKA 20


Guds frälsningsplan (1 Pet 1:20)
"Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror."
(1 Pet 1:20)

Det handlar om långtidsplanering. Tänk dig det, att innan jorden var skapad, innan Gud Fader uttalade orden ”Ljus, bli till!” (1 Mos 1:1), redan innan dess var Gud Sonen utsedd att vara den som skulle friköpa den som tror. Friköpa oss från synd, skuld och ett meningslöst liv.

Döden på korset var inte ett misstag, det var inte något som gick fel på slutet. Det var planen, och planen var bestämd till och med innan jordens skapelse.

Planen var: "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv." (Joh 3:16)

Bibelversen använder också tidsangivelsen "nu vid tidens slut". Senare på pingstdagen förklaras också det som sker med att det nu är "de sista dagarna" (Apg 2:17). Det är uppenbarligen så att tidsintervallet "den sista tiden" eller "de sista dagarna" är en period som börjar med att Jesus kommer till jorden och slutar med att Jesus kommer tillbaka.

Petrus talar om detta någon dag efter pingstdagen "Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början." (Apg 3:20-21).

"Den sista tiden" har hållit på länge nu. Vi är närmare dess avslutning än någonsin!

Dagens manna: Guds frälsningsplan gäller nu!