fredag

2 december - Petrus första brev 1:2Den andra versen i Första Petrusbrevets första kapitel innehåller två kommenarer.

Du är utvald (1 Pet 1:2a)
"...utvalda enligt Guds, vår faders, plan..."
(1 Pet 1:2a)

- Du är utvald enligt en plan.
- Det finns en plan som är speciellt planerad just för dig.
- Du är en pusselbit som ska passa in och komplettera helheten.
- Om du inte intar din plats är det något som saknas i Kristi kropp.
- Gud har förberett goda gärningar för att du ska vandra i dem (Ef 2:10 FB)

Dagens manna: Hjälp mig att upptäcka de gärningar som du har förberett just för mig. Just idag.Lydnad och renhet (1 Pet 1:2b)
"...helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått" (1 Pet 1:2b)
Gud har bestämt något för var och en av oss. Du har en bestämmelse. Men många människor missar sin bestämmelse och blir avledda på andra spår.

Vad är det då Gud har bestämt för oss? Det bästa som kan hända. ett meningsfullt liv. Och vägen till ett meningsfullt liv är vår relation till Gud. Gud kallar oss till lydnad och rening. Gud har bestämt oss till att lyssna på hans röst och gå hans väg i renhet. Det för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Du kanske inte tycker att lydnad är ett positivt ord. Men barnet som är lydigt och inte springer ut på den trafikerade gatan lever mycket bättre än det barnet som är olydigt. Att lyda Gud är en välsignelse som för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar