torsdag

Torsdag den 22 december - 1 Pet 1:22

ADVENTSKALENDERN - LUCKA 22


Rening genom lydnad (1 Pet 1:22)
"Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta." (1 Pet 1:22)
Vad menas med att lyda sanningen?
- Jesus säger själv att sanningen är Guds ord: "Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning" (Joh 17:17).

Hur kan vi bli renade om lyder Guds ord?
- I första Johannesbrevet kan vi läsa: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9). Här finns ett löfte om fullständig förlåtelse och rening från all orättfärdighet. Det finns bara ett sätt att få uppleva det, och det är att göra som ordet säger. Att lyda ordet, sanningen.

Löftet har ingen effekt på oss förrän den dagen vi lyder det och gör som ordet säger. Då vi gör det frigörs kraften i löftet. Då blir vi renade genom att lyda ordet.

Dagens manna: Rening genom lydnad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar