måndag

Med Gud för ögonen (2 Pet 2:19)

"Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort." (1 Pet 2:19)

Här följer några verser om oförtjänt och förtjänt lidande. I denna vers talas det speciellt om att lida med "Gud för ögonen".


Tänk om vi kunde låta våra liv styras av att vi har Gud för ögonen. Inte bara i lidande, utan i allt vad vi gör. Då vi talar och då vi är tysta. Då vi arbetar och då vi vilar. I alla livets situationer. Jag är säker på att våra liv skulle göra ett stort intryck på vår omgivning om vi bara kunde leva med Gud för ögonen.

Dagens manna: Med Gud för ögonen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar