tisdag

2 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Lukas 22 - Guds timing

"När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom" (Luk 22:14 FB) - Läs HÄR

3 Mos 6 - Elden får inte slockna
"Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna."  (3 Mos 6:12-13 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 7 - Från fingret till hjärtat
"Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla." (Ords 7:1-3 FB) - Läs HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar