onsdag

6 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
 

Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:
Apg 1 - "Ni skall få kraft..."
"Men ni skall få kraft när den helige anden kommer över er" Apg 1:8. Läs mer HÄR.

4 Mos 15 - Hörntofsarna
"HERREN sade till Mose: "Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud"  (4 Mos 15:37-41 FB). Läs mer HÄR.

Pred 11 - Sänd ditt bröd över vattnen
"Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka"  (Pred 11:1 FB). Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar