söndag

3 augusti

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR


Från dagens bibelläsning:


- Det är gott att tacka Herren - Psalm 92 - Läs HÄR.

- Varför vacklar inte världen? - Psalm 93 - Läs HÄR.


- Under Herrens beskydd - Domarboken 18 - Läs HÄR.

- Befrielse från fångenskapen - Jeremia 16 - Läs HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar