onsdag

Brudgummen kommer! - Matt 25

Bibelläsning: Matteusevangeliet 25
"Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer!" (Matt 25:6 FB)

I kapitel 25 fortsätter Jesus sitt tal om tidens slut. Jesus använder tre bilder:
-Tio jungfrur. Fem var beredda och hade olja i sina lampor. Fem kunde inte vara med på festen.
-Tre män fick några talenter att förvalta. Två gjorde det väl. Den tredje grävde ned sitt pund.
-Människosonens dom där han skiljer fåren från getterna efter om de hade tagit hand om de lidande eller inte.

Om man ser isolerat på den sista berättelsen så kan det se ut som om det är våra goda gärningar som frälser oss. Men om vi lyfter blicken och ser Bibelns helhetsbudskap förstår vi att vi aldrig kan bli frälsta genom gärningar. Bara genom nåd i tro på Jesus.

Huvudbudskapet är "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." (Matt 25:13 FB)

Men medan vi väntar låt oss använda de möjligheter, pund, som Gud ger oss. Både för att förkunna evangeliet och för att hjälpa dem som lider."Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag...." (2 Pet 3:11-12 FB)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar