onsdag

15 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

 
Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 7 - Hat från världen
"Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sade till dem: "Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda." (Joh 7:5-7 FB). Läs HÄR.

3 Mos 20 - Löftets folk
"Därför har jag sagt till er: Ni skall ärva deras land, ty jag skall ge er det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är HERREN, er Gud, som har avskilt er från andra folk"  (3 Mos 20:24 FB). Läs mer HÄR.
      
Ordsp 20 - En Herrens lykta
"Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre"  (Ords 20:27 FB). Läs HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar