söndag

5 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 140 - En ny sång
"Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN" (Ps 40:4 FB) - Läs HÄR

3 Mos 9 - Hänförelse
"Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket. Eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg detta, jublade de och föll ner på sina ansikten."  (3 Mos 9:23-24 FB) - Läs HÄR.


3 Mos 10 - Urskillning"Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent"  (3 Mos 10:10 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 10 - Kärlekens kraft
"Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet"  (Ords 10:12 FB) - Läs HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar