onsdag

16 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR. 

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 8 - Sanningen frigör
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:31 FB). Läs HÄR.

3 Mos 21 - Be för dina ledare
"Eftersom han är en ledare bland sitt folk, får han inte ådraga sig orenhet och göra sig ohelig" (3 Mos 21:4 FB). Läs mer HÄR.  

Ordsp 21 - Förberedelse för seger
"Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren"  (Ords 21:31 FB). Läs HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar