tisdag

Förr och nu (1 Pet 2:10)

"Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet." (1 Pet 2:10)
Förut var ni inte ett folk, men nu...
Förut fann ni inte barmhärtighet, men nu...

Det handlar om ett förr och ett nu. Listan kan göras lång.
Förr var jag inte frälst, men nu...
Förr hade jag inte fått min synd förlåten, men nu...

Lärjungarna efter pingstupplevelsen kunde säga:
Förr var jag kraftlös och missmodig, men nu...

Lever vi på rätt sida av förr-nu. Vi får var och en göra vårt ´förr´ till Guds ´nu´.

Dagens manna: ´Nu´ - det är fullbordat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar