måndag

"Sådan fader - sådan son" (1 Pet 1:16)

"Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig" (1 Pet 1:16)

I den förra versen talade vi om att vara helig i betydelsen av att vara avskild för Gud. Här möter oss på nytt uppmaningen att vara heliga. Det anges till och med orsaken till att vi ska vara heliga - Gud är helig.

Målet med det kristna livet är att bli lik Jesus: "Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus"  (Fil 2:5). Vi sjunger också kören "Att bli lik Jesus, det är min längtan, att tanke, gärning, ord måvisa vad jag tror...."

Gud vill att vi mer och mer ska likna honom. Han vill att vi ska bära Andens frukt (Gal 5:22-23), som är Jesu sinnelag.

Hur kan vi göra det? Framför allt genom att vara tillsammans med honom i bibelläsning och bön. Då vi är tillsammans med Herren förvandlas vi till samma bild (2 Kor 3:18). Det finns ett ordspråk som säger: "Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är". Det är logiskt att vi förvandlas till Kristuslikhet då vi umgås med honom.

Jesus är det synliga uttrycket för vem Gud fader är. Målet för den kristne är att bli lik honom. Då de ser oss ska de kunna förstå vem vi tillhör och säga "Sådan fader - sådan son" eller "Han/hon är pappa upp i dagen"

Dagens manna: Sådan fader - sådan son

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar