tisdag

Gudsfruktan (1 Pet 1:17)

"Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här." (1 Pet 1:17)

Ännu en gång påminns vi om att det vi upplever nu är inte platsen för vår slutförvaring. Jesus ska komma tillbaka en dag och det är ett av Nya Testamentets huvudteman.

Men den här versen talar också om för oss hur vi ska leva, "under den tid ni vistas här". Vi ska leva i gudsfruktan. Hur gör man då?

Ordet gudsfruktan ger kanske vid första anblicken intrycket att vi ska frukta, vara rädda för, Gud. Men det är inte det som är meningen. Gud vill inte att vi ska gå och vara rädda för honom. Tvärtom. Då Nya Testamentet talar om att Jesus ska komma tillbaka är det för att vi inte ska känna oro och för att trösta oss. "Känn ingen oro... jag skall komma tillbaka och hämta er till mig" (Joh 14:1-3). "Ge nu varandra tröst med dessa ord." (=orden om att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss) (1 Tess 4:18).

Hur ska vi då förstå innebörden av ordet gudsfruktan?
Synonymordboken föreslår: "vördnad för Gud, fromhet, rättfärdighet, gudfruktighet".
Ordboken förklarar gudsfruktan med följande ord: "det att vörda och dyrka Gud och lyda hans bud"

Frågorna för oss blir då:
- Hur kan jag på bästa sätt vörda Gud?
- Hur kan jag på bästa sätt dyrka Gud?
- hur kan jag på bästa sätt lyda hans bud?

Dagens manna: Ett liv i gudsfruktan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar