lördag

Ett tempel åt den helige Ande - 1 Kor 6

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 6
"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!" (1 Kor 6:19-20 FB)
I det gamla förbundet bodde Gud i tabernaklet och senare i Templet. I det nya förbundet bor Gud i människor som har tagit emot honom.

Vad jag än gör och var jag än befinner mig är jag bärare av Guds Ande.

-På vilket sätt kan det påverka mitt liv idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar