söndag

Förnyelse i den Helige Ande - Tit 3

Bibelläsning: Brevet till Titus 3
"Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare" (Tit 3:4-6 FB)
Han frälste oss. Inte på grund av våra gärningar. Vi får ta emot förnyelse i den Helige Ande. Inte heller det på grund av våra gärningar.

Vi har så lätt att falla tillbaka och leva som om allt hängde på våra gärningar. I stället för att leva i "förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss" litar vi på våra egna ansträngningar och vår egen förmåga.

Men Gud vill att vi ska leva i, och vara beroende av, den Helige Ande som Gud så rikligt utgjuter över oss.

-Jag får just nu bara bli stilla, se på hans löfte, och andas in den Helige Andes närvaro och kraft i mitt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar