tisdag

Vad finns i ditt hjärta? - Hebr 8

Bibelläsning: Hebreerbrevet 8
"Detta är det förbund som jag efter denna tidskall sluta med Israels hus, säger Herren:Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk." (Hebr 8:10 FB)
Det som finns i våra hjärtan påverkar i stor utsträckning hur vi lever. Vårt hjärta kan vara fyllt av många negativa saker som kan förstöra både vårt eget och andras liv:
Bitterhet, hat, hämndbegär, avundsjuka.

Men vårt hjärta kan också vara fyllt av det som är gott. Gud vill att hans folk ska ha Guds ord skrivet i sina hjärtan. Guds ord är uttrycket för vad Gud tänker.

Om vårt hjärta är fyllt av det som är gott kommer det att välsigna inte bara oss själva, utan också de människor som vi möter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar