fredag

Vaka över dina ord! - Jak 3

Bibelläsning: Jakobsbrevet 3
"Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:8-10 FB)

Våra ord skapar något. Både i oss själva och hos andra.

Våra ord kan förstöra dagen, ja till och med livet, för en annan människa.

Men våra ord kan också vara med att "lyfta" en annan människa. Ord av uppmuntran, uppskattning och tröst kan förvandla en annan människas liv.
-Herre hjälp mig idag att vara varsam med mitt tal så jag använder det till att bygga upp och inte riva ned.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar