torsdag

Förvaltare av Guds hemlighet - 1 Kor 4

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 4
"Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig." (1 Kor 4: 1-2 FB)

Här presenterar sig Paulus som förvaltare av Guds hemlighter. En förvaltare är någon som har fått ansvar för sin Herres tillgångar. Han förväntas förvalta sin Herres tillgångar så att de ger maximal utdelning.

-Hur förvaltar jag Guds hemligheter? Gömmer jag undan dem eller använder jag dem så att de ger skörd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar