söndag

2.153 "men" (2 Krön 33)

"Herren talade....men de ville inte lyssna" (2 Krön 33:10)

Det är utan tvekan ett av de absolut vanligaste orden i hela Bibeln. Ordet "men" förekommer 1.153 gånger.

Första delen av meningen talar om en möjlighet "Herren talade", men den andra delen av meningen, "men de ville inte" uttrycker människornas negativa gensvar på Guds erbjudande.

Gud talar fortfarande, är det någon som vill lyssna idag? Eller är vi alltför upptagna i församlingarna med att genomföra våra väl regisserade gudstjänster och aktiviteter? Vågar vi bli så stilla att vi kan höra Gud tala?

Det vanligaste sättet vi kan höra Gud tala på, är genom att läsa Bibeln, "Guds ord". Där kan vi när vi vill sätta oss ned och ta emot vad Gud vill tala till oss.

I Joh 8:31 säger Jesus: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar". Lite senare i samma kapitel (vers 47) säger Jesus "Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord". Ordet "ord" förekommer i båda verserna, men vad vi inte ser på svenska, är att det är två olika grekiska ord som översatts till samma ord på svenska. I den första versen (vers 31) är det grekiska ordet Logos och i den andra versen (vers 47) är det Rhema. Då jag förblir i Logos, läser Bibeln regelbundet, kan jag uppleva att Gud talar till mig genom sitt Rhema, som är ett personligt tilltal till mig i min situation. Det är naturligt att jag ska höra Gud tala i mitt liv. Ja Jesus säger till och med att "Mina får lyssnar till min röst" (Joh 10:10).

Gör det till en vana i det nya året. Bestäm dig dig för att läsa Bibeln varje dag. Ta en stund i stillhet och ge dig tid att verkligen "höra" vad Gud vill säga till dig.

Låt 2015 bli ett positivt "men" i ditt liv. Tänk om ditt vittnesbörd i slutet av året kommer att bli: "Förr läste jag nästan aldrig Bibeln, men i januari 2015 bestämde jag mig att varje morgon börja med att läsa Bibeln, och nu har jag börjat höra Herren tala till mig."

Det finns många positiva bibelläsningsprogram i Sverige just nu. Ett av dem finner du HÄR.

/PB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar