tisdag

Tror du? (Matt 9)I Matteusevangeliets nionde kapitel ser vi vilken betydelse Jesus ger åt vår tro.
Redan i andra versen kan vi läsa: "Och då han såg deras tro..." Det handlar om några män som bar fram en lam man till Jesus. Enligt berättelsen var det männens tro som fick Jesus att agera. Kamraternas tro var den utlösande orsaken till att mannen blev frisk.

Lite senare i samma kapitel säger Jesus till en kvinna som blev botad "din tro har frälst dig" (vers 22). Vi kanske skulle ha sagt att det var Jesus som botade henne och att det var Jesus som frälste henne. Men Jesus säger att det var kvinnans tro som botade henne!

I den 27:e versen kommer två blinda till Jesus för att få sin syn tillbaka. Jesus frågar dem "Tror ni att jag kan göra detta?" De blinda männen svarade "Ja, Herre". Och därefter säger Jesus: "Som ni tror skall det ske med er". Därefter öppnades de blindas ögon. Jesu budskap till männen var att det skulle bli som de trodde.

Jesus tillmäter vår tro en enorm betydelse. Det verkar som om vår tro är något som frigör kraften i Guds löften. Jag skulle inte säga att det är vår tro som frälser oss, men förutsättningen för att vi ska bli frälsta är vår tro, för genom hjärtats tro blir vi frälsta (Rom 10:9). Men inte tro på vad som helst, utan tro på Jesus och vad han har sagt och lovat.

/PB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar