torsdag

Se upp! (1 Mos 15)

Abraham hade blivit gammal utan att ha fått någon son. Han var barnlös och beklagade sig inför Gud. Abraham såg ingen utväg.

Då tog Gud med sig Abraham ut och sa: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan! Så talrika skall dina ättligar bli" (1 Mos 15:5). Abraham hade tittat nedåt tillräcklig länge. Han såg på sina egna resurser och på sin egen kraft och förmåga. Men så sa Gud "se upp", och då Abraham stod där och försökte räkna stjärnorna växte hoppet och tron. Och det blev som Gud sa, även om det såg omöjligt ut.

Gud ber sitt folk i många olika situationer att inte se ned, utan att lyfta blicken. I Nya Testamentet kan vi läsa en berättelse om då Jesus är ute och går med sina lärjungar. Lärjungarna väntade sig ingen framgång eller skörd. Inte nu i alla fall. Kanske senare. Men Jesus talade om för dem att de såg åt fel håll och bad dem lyfta blicken: "Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd." (Joh 4:35)

Kan det vara så att vi, Guds församling idag, ser alltför mycket nedåt, eller inåt. Kanske finns det en skörd som väntar runt omkring oss. Kanske Herren säger till oss "Lyft din blick".

Då Jesus talar om de sista dagarna talar han om att det ska råda skräck och ångest inför vad som sker på grund av naturkrafterna och människors ondska. Han talar om en tid som påminner mycket om den tid vi lever i. Då är det lätt att se nedåt och gripas av hopplöshet. Men inför den dagen  är Guds budskap till oss: "När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig". Då väntar vi på vår förlösning och inte på vår undergång.

/PB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar