fredag

Ni tänker fel!

Från dagens bibelläsning i Matteus 22:
"Ni tänker fel", utbrister Jesus i ett samtal med några saddukeer. Jesus redovisar också två orsaker till att de tänkte fel. Jesus säger: "Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt" (Matt 22:29).

Det fanns alltså två skäl till att saddukeerna tänkte fel:
- De kunde inte Skriften (Bibeln)
- De visste inget om Guds makt

Hur är det idag?
- Den gamla läsartraditionen, där man verkligen studerade Guds ord dagligen och noggrant, har idag i bästa fall blivit ersatt av ett lösryckt bibelvers på språng ut i vardagen.
- Har vi fortfarande tro på Guds makt som kan förvandla människor och samhällen?

Eller säger Jesu samma sak till oss idag som han sa till saddukeerna: "Ni tänker fel".

Men låt oss bryta den trenden. Låt oss börja tänka rätt. Och hur tänker man rätt? Ja, det måste ju vara motsatsen till att tänka fel:
- Öka vår kunskap i Guds ord
- Förvänta att uppleva Guds kraft mitt i vår vardag.

/PB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar