torsdag

Den ädla konsten att kasta bekymmer - 1 Pet 5

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 5
"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1 Pet 5:7)

Gud uppmanar oss att kasta våra bekymmer på honom. Att kasta innebär att bli av med dem fort. Han vill inte att vi ska gå och bära på dem. Han tar hand om dem.

Det står också varför vi tryggt kan kasta våra bekymmer på honom: Därför att han har omsorg om oss.

Han har omsorg om dig. Därför kan du tryggt kasta dina bekymmer på honom.

-Vilka bekymmer är du beredd att kasta på honom i dag? Han ber dig att kasta alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar