söndag

Utlänningar - 1 Pet 1

Bibelläsning: 1 Petrus brev 1
"Till er som tillhör Gud och är främlingar i den här världen" (1 Pet 1:1 LB)

Vid flera tilllfällen i Nya Testamentet betecknas de kristna som utlänningar eller främlingar. Det syftar på att de är medborgare i ett annat rike: Guds rike. De finns bara temporärt här på jorden. Snart ska de resa "hem" till det rike de tillhör.

De är människor som "friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder" (1 Pet 1:18). "Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike" (Kol 1:13).

Kristna tillhör ett annat rike. "Mitt rike hör inte till denna världen", säger Jesus.(Joh 18:36).

De gamla sångerna handlade mycket om vår rätta hemvist. "Jag är en gäst och främling", "Mitt rätta hem är i himlen", "Jag är blott en pilgrim".

-Har vi tappat det perspektivet?
-Vet vi var vi har vår huvudsakliga medborgarskap?
-Vet vi vart vi är på väg?

Det är viktiga frågor. Svaren på de frågorna avgör hur vi lever våra liv i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar