fredag

Låt Kristi frid regera i era hjärtan - Kol 3

Bibelläsning: Koloserbrevet 3
"Låt Kristi frid regera i era hjärtan" (Kol 3:15 FB)

Den som regerar är den som bestämmer. Det är så mycket som vill regera i våra hjärtan: fruktan, avundsjuka, bitterhet och oro. Men bibelordet uppmanar oss att låta något annat regera i våra hjärtan: Kristi frid.

Ett sätt att låta Kristi frid regera i ditt inre är att lyssna till vad Herren vill säga till dig. Den efterföljande versen säger: "Låt Kristi ord rikligt bo hos er" (Kol 3:16).

Låt oss i dag betsämma oss för att låta Kristi frid regera i vårt inre. Låt oss i dag ta emot Guds ord som vill tala uppbyggelse, uppmuntran och förmaning in i våra liv (1 Kor 14:3).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar