fredag

Vad är det som besegrar världen? - 1 Joh 5

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 5
"Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" (1 Joh 5:3-5 FB)

På nytt uttrycks sambandet mellan att lyda Guds ord och kärleken till Gud (se 1 Joh 2).

I kapitel 4 talades det om att den som bor i oss är större än den som i världen (1 Joh 5:4). Här talas det om vad som besegrar världen: vår tro! Men inte vår tro på vad som helst, utan vår tro på "att Jesus är Guds son" (1 Joh 5:5).

-Tack att segern är inom räckhåll. Tack att min tro på dig kan förändra förhållanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar