torsdag

Lev då i honom - Kol 2

Bibelläsning: Kolosserbrevet 2
"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom" (Kol 2:6-7)

Det finns ett centrum i kristen tro: Jesus. I detta kapitel varnar Paulus för att fastna i mänskliga bestämmelser och förhållningssätt. Paulus skriver:
-Låt ingen göra er till fångar... (Kol 2:8)
-Låt er inte berövas segern..(Kol 2:18)

Det är lätt att vårt fokus flyttas från Jesus till vårt sätt att tillbe, vår religiösa kultur, vårt sätt att vara kristna.

Centrum är Kristus. Jag vill lära känna honom mer och mer och ha min grund i honom och inte i något annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar