onsdag

Avsides - Mark 6

Bibelläsning: Markusevangeliet 6
"Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite." (Mark 6:30 FB)

Jesus vill ta dig avsides för att vara tillsammans med dig. Han vill att du ska ta ett steg tillbaka och inte bara vara aktivitets- och resultatorineterad, utan vara relationsorineterad. Det handlar om din relation med Honom.

Där, avsides, vill Han låta dig uppleva ljuvligheten i Hans närhet. Han vill tala till dig, röra vid dig och försäkra dig om din identitet i Honom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar