fredag

"Då brast förlåten" - Mark 15

Bibelläsning: Markusevangeliet 15
"Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner" (Mark 15:38 FB)

"Förlåten" var skiljeväggen in till det allra heligaste, där Gud själv bodde. Dit hade människor inte tillträde.

Men då Jesus dog på korset öppnades vägen till Gud. Och att det betonas att den brast uppifrån och ner visar att det inte var möjligt för oss människor att öppna vägen genom våra egna ansträngningar. Den kunde bara öppnas uppifrån, av Gud.

Nu är vägen öppen. Idag får jag fritt komma inför Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar