måndag

Vara hos Honom - Mark 3

Bibelläsning: Markusevangeliet 3
"Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika " (Mark 3:14 FB)

Här förklarar Jesus varför Han utvalde lärjungar. Det fanns två orsaker:
1. Att de skulle var hos Honom
2. Att Han skulle sända dem ut

Varför har vi så lätt att glömma nr.1 medan vi är uptagna att utföra nr.2?

Jesus önskar att jag ska vara hos Honom. Jesus ber mig avsätta tid dagligen, då jag bara är tillsammans med Honom, en daglig bönestund, där jag får tala till Honom, lyssna till Honom, men framförallt bara var tillsammans med Honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar