fredag

Vem är Jesus för dig? - Mark 8

Bibelläsning: Markusevangeliet 8
På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." (Mark 8:27-29 FB)
Också idag finns det många olika uppfattningar om vem Jesus är. Men frågan Jesus ställer till mig idag är "Vem säger du att jag är?"

-Sätt dig ned några ögonblick och tala om för Jesus vem han är för dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar