söndag

Trons lydnad - Rom 1

Bibelläsning: Romarbrevet 1
"Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." (Rom 1:5 FB)

Jag har aldrig lagt märke till uttrycket förut: trons lydnad. En lydnad som hänger ihop med, är en konsekvens av, min tro. Då måste detsamma gälla omvänt: olydnad är en konsekvens av otro.

-Hjälp mig idag att leva i trons lydnad. Att min tro får uttrycka sig i att jag gör det du ber mig om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar