tisdag

Sånningsmannen sår ordet - Mark 4

Bibelläsning: Markusevangeliet 4
"Såningsmannen sår ordet" (Mark 4:14 FB)
"Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna." (Mark 4:33 FB)

Vi får ständigt möjligher att i samtal och vittnesbörd "så ordet" i människor vi möter. Det som var speciellt med Jesus var att han gjorde det på ett sätt så att de ville lyssna-

-Hjälp mig att berätta om Jesus på ett sätt så att någon vill lyssna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar