söndag

Du är utsänd - Joh 20

Bibelläsning: Johannesevangeliet 20
Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21 FB)

I detta kapitel kommer den uppståndne Jesus till lärjungarna tre gånger med orden "Frid vare med er".

Och så säger Jesus till lärjungarna, och till oss: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er."

Hur sände Fadern Jesus?
-För att tala Guds ord med auktoritet
-För att med Guds kraft att hela och befria
-Att vara världens salt och ljus.

sänder Jesus mig - och dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar