söndag

Ett nytt bud - Joh 13

Bibelläsning: Johannesevangeliet 13
"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB)

Det nya budet är att lärjungarna ska älska varandra. På samma sätt som Jesus älskade dem. Det är ett tecken på sant lärjungaskap.

-Hjälp mig att älska mina medsyskon. Inte bara dem som jag har lätt att älska, utan även de andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar