söndag

Första Timoteosbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Första Timoteosbrevet.
1 Tim 1 - Falska läror och den sunda läran
1 Tim 2 - Allas frälsning
1 Tim 3 - Sanningens pelare
1 Tim 4 - Hur tränar man sig i gudsfruktan?
1 Tim 5 - Håll dig själv ren
1 Tim 6 - Att vara nöjd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar