onsdag

"Men Herren hjälpte mig" - 2 Tim 4

Bibelläsning: Andra Timoteusbrevet 4
"...predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran" (2 Tim 4:2-3 FB)

Paulus uppmanar Timoteos att predika i tid och otid. För det kommer en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran.

Då Paulus berättar i kapitlet om alla sina umbäranden då han förkunnade evangeliet och om hur många som vänt sig bort från honom skriver han orden: "Men Herren hjälpte mig..." (2 Tim 4:17 FB)

Om du också möter motstånd och förakt då du står upp för evangeliet, ska säkert du också då du ser dig tillbaka kunna säga: "Men Herren hjälpte mig.."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar