söndag

Hat från världen - Joh 7

Bibelläsning: Johannesevangeliet 7
Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sade till dem: "Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. (Joh 7:5-7 FB)

Trots att Jesus bara gjorde det som var gott, helade de sjuka och befriade de som var besatta, säger Jesus att världen hatar honom. Orsaken till världens hat var att Jesu liv och undervisning avslöjade synden bland människorna. Han "avslöjade att deras gärningar är onda".

Att stå för en kristen livsstil och etik i våra dagar kan av många upplevas som en anklagelse och dra till sig världens hat. Då får vi också, i någon mån, "dela hans lidanden" (Fil 3:10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar