lördag

Tolv korgar fulla - Joh 6

Bibelläsning: Johannesevangeliet 6
"Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sade han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört." De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit. " (Joh 6:11-13 FB)

Då alla var mätta och inte orkade tänka mer på mat så stod de tolv korgarna kvar. Fulla med mat. Det påminner oss om att Gud är överflödets Gud.

Kung David säger i Psalm 23 att Herren låter hans bägare flöda över.

Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10). Han vill inte bara ge oss liv så vi kan överleva - han vill ge oss liv i överflöd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar