måndag

Johannesevangeliet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Johannesevangeliet.

Joh 1 - Nåd och sanning
Joh 2 - "Gör vad han än säger till er"
Joh 3 - Född av Ande - Evigt liv
Joh 4 - Vitnade fält
Joh 5 - Ära av människor eller av Gud?
Joh 6 - Tolv korgar fulla
Joh 7 - Hat från världen
Joh 8 - Sanningen frigör
Joh 9 - "Ett vet jag, att jag som var blind nu ser"
Joh 10 - Liv i överflöd
Joh 11 - Guds härlighet
Joh 12 - Vetekornets lag
Joh 13 - Ett nytt bud
Joh 14 - Kärleken och Guds ord
Joh 15 - Att bära frukt
Joh 16 - Synd, rättfärdighet och dom
Joh 17 - Evigt liv redan nu
Joh 18 - Den skyldige går fri
Joh 19 - Det är fullbordat!
Joh 20 - Du är utsänd
Joh 21 - "Vad rör det dig?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar