tisdag

Älskad och friköpt - Uppenbarelseboken 1

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 1
"Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp 1:5-6 FB)

Älskad och friköpt. Smaka på orden. Jesu död på korset är en manifestation av Guds kärlek till dig och ett pris Jesus betalade för att friköpa dig.

Älskad och friköpt. Det är en beskrivning av vem du är som kristen. Det är din identitet, din viktigaste titel som borde stå på ditt visitkort.

Älskad och friköpt. Tänk att det finns människor på jorden som ännu inte upptäckt att de är älskade och att de kan bli friköpta.

-Herre, hjälp mig att kunna berätta de goda nyheterna för någon idag.

______________________
Indelning:
v 1-8 Inledning och hälsning
Kapitlet börjar med att tala om att hela boken är en uppenbarelse från Gud om vad som snart ska ske. Johannes tog emot uppenbarelsen genom en ängel.
I de första verserna kan vi också läsa ett löfte om att de som läser boken och begrundar den är saliga, välsignade.
Johannes beskriver också den som har givit denna uppenbarelse:
- Han har löst oss från våra synder med sitt bod. vers 5
- Han ska komma tillbaka med molnen och varje öga ska se honom. vers 6

v 9-20 Johannes syn på Patmos
Johannes får här en uppmaning att skriva ned vad han sett  och vad som ska ske i framtiden. vers 19

_______________________

Studiefrågor

En uppenbarelse given till Johannes som en profetia som vi bör ta till vårt hjärta (vv1-3)

1. v1, var kommer Uppenbarelseboken från?

2. v3, får vi i denna vers hjälp med att förstå bokens mening?

3. vv4-8, tror du att Jesus ska komma tillbaka?

4. vv12-18, när du tänker på Jesus, tänker du normalt på den lidande Messias eller på kungars kung som det talas om här?

_______________________

INTRODUKTION TILL UPPENBARELSEBOKEN

Författare:
Johannes föddes i den lilla staden Bethsaida i Galileen, som son till en fiskare vid namn Sebedaios. Hans mor, Salome, var moster till Jesus vilket innebar att Jesus och Johannes var kusiner. Johannes hade en äldre bror som hette Jakob och de var tillsammans med sin far delägare i en fiskerirörelse i Kafarnaum.
Johannes och Jakob tillhörde först vildmarkspredikanten Johannes döparens lärjungar, men anslöt sig sedan till Jesus. Johannes blev den yngste av Jesu följeslagare och även den som stod honom närmast. Innan Jesus avrättades bad han kusinen ta hand om Maria, vilket Johannes också gjorde.
Johannes blev en av ledarna för den tidiga messianska urförsamlingen i Jerualem tillsammans med Simon Petrus och Jesu bror Jakob, och han tillhörde sannolikt de troende som lämnade Jerusalem tre år före dess förstörelse. Efter Jerusalems förstörelse blev Efesos i nuvarande Turkiet centrum för den kristna kyrkan. Enligt traditionen bosatte sig Johannes i Efesos för att ansvara för de mindreasiatiska församlingarna sedan aposteln Paulus blivit avrättad i Rom. Johannes blev sedan biskop med säte i Efesos och därifrån bedrev han en omfattande verksamhet i Mindre Asien.
Den grekiska ön Patmos dit Johannes förvisades
Omkring år 95 förvisades Johannes till ön Patmos i Egeiska havet av den romerske kejsaren Domitianus som straff för att han "talat om Gud och vittnat om Jesus". Ett par år senare tilläts Johannes återvända hem till sitt biskopsstift i Efesos. Johannes elev Polykarpos, berättar att Johannes bodde kvar i Efesos och levde ända "till Trajanus dagar". Trajanus blev kejsare år 98. Hieronymus bekräftar den uppgiften då han konstaterar att Johannes dog 68 år efter Herrens lidande.

Förutom Uppenbarelseboken finns tre brev skrivna av Johannes bevarade, liksom hans "Jesusbiografi", Johannesevangeliet. (Källa: Bibelfakta)

Inehåll:
Uppenbarelsebokens final: en förnyad jord
Uppenbarelseboken består huvudsakligen av en redovisning av de framtidsvisioner om "ändens tid" som Johannes fick se under sin tid i den romerska fångkolonin på den grekiska ön Patmos. Han berättar om hur hans gamle kusin och lärare, Jesus från Nasaret, som han inte sett på över 60 år, kommer till honom - nu i en strålande skepnad. Jesus uppmanar honom att skriva ner allt han kommer att få se och sända det till sju församlingar. Sedan dikterar han korta inledande följebrev till församlingarna innan han förklarar att han nu ska visa Johannes vad som väntar i framtiden. Resten av boken består av en rad apokalyptiska skildringar av det som ska ske i historiens slutskede.
Jesus tar fram en bokrulle, försluten med sju sigill, och allteftersom rullens sigill öppnas får Johannes se den ena dramatiska händelsen efter den andra - sekvenser ur den sociala och politiska utveckling som ska äga rum på jorden fram till slutet på den här tidsåldern och Messias återkomst för att upprätta Guds rike på jorden.
Den omtumlande presentationen avslutas med en bländande bild av en förvandlad jord och ett nytt Jerusalem.(Källa: Bibelfakta)

______________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar