tisdag

De heligas böner - Uppenbarelseboken 8

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 8
"Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud." (Upp 8:4 FB)

I det åttonde kapitlet beskrivs de heligas böner som rökelse som stiger upp inför Guds tron. "De heliga" är inte en benämning på extremt vällyckade kristna utan är helt enkelt en benämning på kristna människor.

Dina böner finns med inför Guds tron. Det finns någon som hör när du ber, även om du inte tycker att dina ord når så långt.

Bara det att vi får bära fram våra böner inför Gud gör att vi kan fyllas med en "frid som övergår allt förstånd" (Fil 4:6-7)

_____________________
Innehåll:
Här bryts det sjunde sigillet. De första sex sigillen bröts i kapitel 5 och 6. Kapitel sju ger oss in inblick i vad som sker i himlen.

När det sjunde sigillet bryts inträder en tystnad och sju basuner ges åt de sju änglarna. Änglarna blåser i de fyra första basunerna i detta kapitel:

Den första basunen:
Hagel och eld, blandat med blod slår ned på jorden och en tredjedel av jorden bränns av.

Den andra basunen:
Ett brinnande berg slår ned i havet oc en tredjedel av vattnet blev till blod, en tredjedel av alla levande väsen i havet dör, en tredjedel av alla fartyg går under.

Den tredje basunen:
En brinnande stjärna slår ned på jorden och en tredjedel av alla vattendrag blir förgiftat och många människor dör av vattnet.

Den fjärde basunen:
En tredjedel av solen, månen och stjärnorna förmörkas och dagen förlorar en tredjedel av sitt ljus

Kommentar:
Som jag påpekat tidigare är naturkatastrofer och krig inte längre lokala katastrofer i den sista tiden. Katastroferna ökar i omfattning och utbredning och drabbar stora delar av jorden i stället för bara närområdet.

_____________________Studiefrågor

Det sjunde sigillet öppnas och de fyra första trumpeterna ljuder

1. Denna tidsangivelse (en halvtimme) är väldigt exakt... låter det som om denna profetia symboliserar något eller ska den förstår bokstavligt?

2. Har du lagt märke till att talet sju nämns ofta?... varför tror du det är så?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar