torsdag

Två vittnen - Uppenbarelseboken 11

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 11
"Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar." (Upp 11:3 FB)
"Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden." (Upp 11:9-10 FB)

Johannes skriver i kapitel 11 om två vittnen som vittnar och profeterar på Jerusalems gator under den sista tiden. Det är tydligt att Johannes talar om en annan tid än den han lever i. Han beskriver hur "jordens invånare" från "olika folk, stammar och språk" ser de två döda kropparna ligga "tre och en halv dag".

Detta var naturligtvis inte möjligt på Johannes tid att hela jordens befolkning kunde se under tre och en halv dag vad som hände i Jerusalem. Vi är den första generation där det är tekniskt möjligt för jordens befolkning att samtidigt se vad som händer i olika delar av världen.

De två vittnena som profeterade blev inte populära. Till slut blev de dödade till människornas stora glädje. Man blir inte alltid populär av att vittna och profetera. Det fick även profeterna i Gamla Testamentet ofta uppleva.

Också idag väcker budskapet om Jesus och Sanningen negativa reaktioner. Det är inte alltid populärt att tala om att det finns synd. Att det finns något som är rätt och fel. Att människan behöver förlåtelse för sina synder. Att människan behöver bli frälst.

Men det behövs vittnen som vågar stå upp och säga det idag: "Det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Alla andra vägar leder fel."

_______________________
Innehåll:
Vers 1-14
Två vittnen står fram i Jerusalem. De dödas av Vilddjuret, men blir levande igen.

Vers 15-19
En syn om Guds framtida seger

Kommentar:
Ännu ett exempel på att Johannes syn handlar om våra dagar. Idag är det helt möjligt att hela världen kan se vad som händer i Jerusalem samma dag som det händer genom. Bland annat genom TV, men också genom digitala medier.

Vi fortsätter tankegången att Uppenbarelseboken kap 4-18 handlar om den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. De kristna finns då i himlen sedan de blivit hämtade av Jesus. Jesus talar om den händelseni Matteus 24:40-41, och Paulus i 1 Tess 4:16-18. Men vilka är då de två vittnena som uppträder här i Jerusalem under vedermödan.?

I förbindelse med uppryckelsen försvinner många människor från jorden. Många av dem som känner skrifterna, däribland många judar, kommer då att förstå att Jesu ord om den sista tiden är sanna. De kommer då att omvända sig till Jesus och många av dem kommer att dö martyrdöden. De två vittnena i Jerusalem skulle kunna vara två av dessa nya kristna, som sedan dödas av Antikrist för att sedan stå upp igen.

_______________________

Studiefrågor
Johannes ser två vittnen som vittnar, dödas och blir levande igen

1. vv3-12 tror du att dessa två vittnen verkar vara bokstavliga personer, eller tror du att de symboliserar något annat?

2. v12 om dessa två personer är verkliga människor, kan man se denna vers som ännu ett bevis för tron av en uppryckelse?

3. v13, kan du hålla med om att Guds vrede och Guds domar inte är avsedda att vara sadistiska, utam att skaka om människorna så att de kan finna sin trygghet i Gud?

_______________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar