tisdag

Behåll kläderna på - Uppenbarelseboken 16

Bibelläsning: Uppebarelseboken 16"De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. - "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." - Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon." (Upp 16:14-16 FB)

Sista striden är här! Det börjar i varje fall närma sig den stora striden i tidens slutskede vid Harmagedon.

Som Jesus sagt i evangelierna säger han nu igen: "Se, jag kommer som en tjuv". Och som så många gånger tidigare i Nya Testamentet uppmanas vi att inte slumra till i vårt andliga liv, utan vara vakna. Här används bilden av att vara klädda och bevara kläderna på.

I Jesu stora tal om tidens slut (Matteus 24-25) berättar Jesus liknelsen om de tio jungrurna:
"Vid midnatt hördes ett rop: Se brudgummen kommer!" (Matt 25:6)
"Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." (Matt 25:13) 
 
_______________________
Innehåll:
 
Vers 1-7
Den första skålen töms över jorden, den andra skålen töms över havet och den tredje skålen töms över floderna och vattenkällorna.

Vers 8-11
Den fjärde skålen töms över solen och den femte skålen röms över vilddjurets tron.

Vers 12-16
Den sjätte skålen töms över den stora floden Eufrat
 
Vers 17-21
 Den sjunde skålen töms över luften

Kommentar:
I detta kapitel ser Johannes stora naturkatastrofer drabba jorden i den sista tiden. Havet förgiftas, luften förorenas, vattenkällorna förgiftas.
Är det detta vi börjar se i våra dagar?
_______________________
 

Studiefrågor

De sju skålarna med Guds vrede töms före Jesu återkomst

1. Då du har läst detta kapitel, vem skulle du säga är det som kontrollerar det som sker under dessa domar?

2. Hur regarer de som är i himlen?

3. Hur reagerar de som är på jorden?

4. Om du skulle se de ting som förutsägs i Bibeln hända i verkligheten, skulle du förbanna domaren eller söka hans nåd?
 
____________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar