torsdag

En öppen dörr - Uppenbarelseboken 3

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringaDe hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.
_____________________

Indelning
I det tredje kapitlet i Uppenbarelseboken finns de tre avslutande breven till församlingarna.

v.1-6 Brevet till församlingen i Sardes
Negativt: Församlingen har fått namn om sig att vara en levande församling, men i själva verket är den död. Församlingen håller inte måttet.
Positivt: Det finns några få i församlingen som inte fläckat sina kläder.
Råd: Vakna upp och stärk det som finns kvar.

v.7-13 Brevet till församlingen i Filadelfia
Negativt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något negativt
Positivt: Ringa kraft. Bevarat mitt ord. Inte förnekat Jesu namn.
Råd: Håll fast det du har, så ingen tar ifrån dig segerkransen

v.14-22 Brevet till församlingen i Laodikea
Negativt: Varken varm eller kall. Församlingen säger den är rik och förstår inte att den är fattig, blind och naken. Jesus står utanför församlingen och knackar på dörren.
Positivt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något positivt.
Råd: Visa iver och vänd om. Jesus knackar på dörren.

_____________________
Kommentar:
Breven till församlingarna kan tolkas på olika sätt. Man kan tolka dem som att det i alla tider finns församlingar som passar in på beskrivningen.

Ett annat vanligt sätt att se på breven är att de representerar olika tidsperioder från den första tiden fram till Jesu återkomst. Brevet till Laodikea skulle då vara till församlingen vid tiden för Jesu återkomst.

_____________________

Studiefrågor

Johannes får i uppdrag att skriva budskap till ytterligare tre församlingar

1. Se också i dessa budskap hur de passar in på församlingar du känner till, eller ännu viktigare, om de skulle kunnat vara skrivna till dig?

2. En del bibelkännare menar att dessa brev var skrivna till de speciella församlingar som var mottagare av breven, andra menar att budskapen beskriver situationen i församlingarna under de senaste 2000 åren, och andra menar att budskapen passar in på församlingar i alla tider. Vad menar du?

3. v20, varför står Jesus vid dörren och knackar på?

______________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar