söndag

Att förmedla nytt mod - 1 Tess 3

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 3
"Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden" (1 Tess 3:7)

Ibland kan vi uppleva situationer där modet har tagit slut och vi behöver få nytt mod. Ofta får vi då nytt mod genom någon annan människas ord eller handling.

-Idag kanske du kan vara med att förmedla hopp eller mod till den som är hopp-lös eller mod-lös. Fråga Gud om det är någon speciell som du ska kontakta idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar