lördag

Gud talar - Hebr 1

Bibelläsning: Hebreerbrevet 1
"Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden." (Hebr 1:1-3)

Gud har talat många gånger på många sätt. Genom skapelsen, profeterna, historien och i mitt eget liv.

Men Gud har framför allt talet till oss genom Jesus. Om vi inte förstår alla texter i Bibeln och vad Gud vill säga till oss.

Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om kärlek, se på Jesus så bli det tydligt.
Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om omsorg, se på Jesus så bli det tydligt.
Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om att förlåta sina fiender, se på Jesus så bli det tydligt.

Gud har talat - genom Jesus

1 kommentar: