fredag

...som lever i Gud.. - 1 Tess 1

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet
"Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er." (1 Tess 1:1 FB)

I inledningshälsningen till Paulus brev till någon församling, skriver Paulus ofta något som kännetecknar församlingen. Till Tessalonikerna adresseras brevet till församlingen som lever i Gud.

Paulus skriver vidare att de tog emot evangeliet med glädje mitt under svåra lidanden (v.6) och att evangeliet kom till dem inte bara i ord utan även i kraft (v.5).

Vi kan ha tagit emot evangeliet på olika sätt, under olika förhållanden, men den viktigaste frågan är hur vi lever nu.

-Kan det sägas om mig att jag lever mitt liv i Gud? Eller vad är det som tar Guds plats i mitt liv? Vad lever jag i?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar